Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků

 

 

Rodičovská iniciativa s názvem „ Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků“ vznikla jako reakce rodičů na oznámení zřizovatele školy o přestěhování II. stupně ZŠ Brána jazyků do budovy „Základní školy – Uhelný trh 425/4“.

Cílem iniciativy je propojení rodičů s vedením školy a spolupráce ve vztahu rodičů ke škole a školy k rodičům a prosazování společného zájmu, kterým je zachování kvality výuky na škole a její dobré pověsti přesahující hranice Prahy1.  

Na této záložce budete aktuálně informováni o aktivitách iniciativy. Uvítáme podporu z řad dalších rodičů a konstruktivní podněty a připomínky (adresujte prosím na iniciativaBJ@email.cz ).


Markéta Čapková

Veronika Sekerová

Ladislava Průšová

Pavlína Jelínková 

Jana Raiterová

 


Zápis ze schůzky rodičovské iniciativy 13.6.2013

 

Napsali o nás v dubnovém čísle časopisu Praha 1

 

11. 4. 2013 Odpověď na interpelaci z 12. 3. 2013

 

12. 3. 2013 Interpelace paní M. Šafránkové

 

12. 3. 2013 Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1

 

7. 3.  2013 Konkurz nebude!

 

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 1 Základní škola Uhelný trh, IČ 60436158 a Základní škola Brána jazyků, IČ 60436123


Program zastupitelstva 12. 3. 2013


Záměr MČ Praha 1 na změnu zápisu místa poskytovaného vzdělávání pro II. stupeň ZŠ Brána jazyků...

 

  4. 12 2012 Info pro rodiče

 

19. 11. 2012 Zápis ze schůzky s panem starostou

 

17. 10. 2012 Podání na MČ Praha 1 ve věci záměru

 

11. 10. 2012 Schůzka k nájemní smlouvě 20. 9. 2012  

 

20. 9. 2012 Zápis z jednání MČ Praha 1 se zástupci ZŠ Brána jazyků

 

20. 9. 2012 průběžné informace 

 

11. 6. 2012 průběžné informace

 

30. 5. 2012      Schůzka iniciativy se starostou MČ Praha 1 se bude konat 7. 6. 2012 v 10 hod..

 

 

24. 5. 2012      žení učitelé, vážení rodiče,

 

rády bychom vás pozvaly na krátké setkání do jídelny budovy školy v Mikulandské dne 4. června v 18:00 hodin. Chtěly bychom vás jménem naší iniciativy "Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků" informovat o výsledcích anket, které jsme uspořádaly a s podporou školy zorganizovaly. Dále bychom vás rády seznámily s dalšími chystanými kroky.

4. 6. v 18:00 se na vás v Mikulanské těšíme!  

 

22. 5. 2012  Zpráva o vyhodnocení ankety pro rodiče:

 

Úvodem ještě jednou velké poděkování všem.

 

Celková účast se pohybuje okolo 70%. Přesnější číslo je těžké vypočítat, neboť někteří odevzdali jeden hromadný dotazník za všechny své děti a jiní zase jeden za každého sourozence.

Děkujeme tedy rodičům za vyjádření a učitelům a škole za pomoc při organizaci ankety.

Vyhodnocení bylo podstatně náročnější než u ankety učitelské – sešlo se bezmála 370 dotazníků a odpovědi se týkaly skoro 500 žáků. Hodnocení tohoto množství dotazníků trvalo delší dobu, omlouváme se Vám, že jsme Vás nechali na výsledky čekat.

Jen velmi stručně lze říci, že z rodičovské ankety vyplynula následující fakta:

Většina rodičů pokládá školu Brána jazyků za „kvalitní školu“ s dobrou pověstí a výjimečným vzdělávacím programem především ve výuce cizích jazyků a proto si ji vybrali pro své děti.

Rodičům zejména záleží na zachování pedagogického sboru a vzdělávacího programu školy.

Z ankety dále vyplývá, že právě o tyto skutečnosti se rodiče po sdělení záměru zřizovatele nejvíce obávají.

Velké obavy jsou hlavně z koexistence dvou rozdílných škol v jedné budově. Konkrétně se jedná o problematickou organizaci paralelního chodu obou škol. Rodiče se velmi obávají snížení kvality jazykové výuky způsobeného odlivem kvalitních pedagogů a změn v pedagogickém sboru.  Rodiče žádají od zřizovatele přesné a jasné informace především o uspořádání budovy a o další existenci obou škol. Panuje obava o dostatečnou kapacitu budovy v budoucích letech. S tím souvisí i otázky na celkovou koncepci školství na Praze 1. Dále je zajímá, zda zřizovatel uvažoval i o jiné variantě řešení této situace.

V případě pozdějšího sloučení obou škol v jednu instituci se rodiče obávají celkové změny vzdělávacího programu a odklonu od jazykové specializace, tím snížení kvality školy, která byla důvodem jejich výběru.

Potvrdilo se, že část rodičů podporuje spíše variantu nechat obě školy fungovat samostatně a část se domnívá, že by bylo lepší školy sloučit do jedné instituce – v tomto případě je jednoznačně rodiči preferována škola Brána jazyků – protože je dlouhodobě považována za úspěšnější a vyhledávanější a to nejen podle počtu přihlašovaných dětí.

Více než polovina rodičů však uvedla, že pokud by se jejich obavy naplnily, jsou rozhodnuti školu Brána jazyků opustit, další více jak čtvrtina zatím není rozhodnuta a pouze 10% rodičů uvedlo, že jejich děti na škole zůstanou, ať se uskuteční kterákoliv varianta.

Pro nás jsou výsledky obou anket jednoznačným signálem, abychom zahájili jednání se zřizovatelem. Při osobní schůzce předáme informace vyplývající z obou anket a jménem pedagogického sboru a rodičů (SRPŠ) budeme požadovat sdělení podrobných informací (zvláště pak odborných materiálů) k chystanému záměru. Zároveň musíme zřizovatele důrazně upozornit na vážné výše uvedené obavy, které by mohly vést až k zániku kvalitní a výjimečné školy na Praze 1.

 

Přesné vyhodnocení, shrnutí a statistiku najdete na této záložce.

O dalším průběhu Vás budeme informovat. Reakce, názory, nápady, komentáře a připomínky vítáme na uvedené emailové adrese. 

 

16. 5. 2012 průběžné informace

 

  3. 5. 2012 průběžné informace

 

  2. 5. 2012 anketa - rodiče

 

 2. 5. 2012  vyhodnocení ankety pro učitele

 

27. 4. 2012 průběžné informace


 

 

18. 4. 2012 anketa - učitelé 

 

18. 4. 2012 průběžné informace

 

12. 4. 2012 průběžné informace

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků