2011/2012

Děkujeme za podporu školy:

rodině Adamovičových

rodině Dergamových

rodině Dvořákových

paní J. Fritschové

rodině Fučíkových

rodině Gregorových

rodině Hédervári

rodině Heydukových

rodině Hruškových

rodičům Barbory Hyklové

rodině Jiřincových

paní N. Jurkovičové

rodině Jůzkových

rodině Kaslových

rodině Kočových

rodině Kubešových

rodině Kudrnových

rodině Kurelových

rodině Landových

rodině Langrových

rodině Loderových

rodině Lukešových

rodině Mailyanových

rodině Martinkových

rodině Mrázkových

rodině Mubenzemových

rodině Nemethových

rodině Němcových

rodině Nikodýmových

rodině Novákových

rodině Nových

rodině Okhotnikových

rodině Onderkových

rodině Pavlovičových

rodině Perutkových

rodině Řičicových

rodině Sedmidubských

rodině Schussových

rodině Sikorových

rodině Sorokolit

rodičům Josefiny Stýblové

rodičům sourozenců Svobodových

rodině Szabo

rodině Tomášových

rodině Váchových

rodině Vardanyanových

rodině Vránových

rodině Wirthových

rodině Wolfových

Carrefour des Cultures Romanes asbl, Promotion du francais langue étrangere, Belgie

Nadace Pražské děti - "Jedničkové vánočení"

Sdružení rodičů a přátel školy

  

Sponzoři školy | 2011/2012