2011/2012

2. rok spolupráce mezi žáky základních škol v Praze (ZŠ Brána jazyků), v Pierrelatte ve Francii ( Collège Lis Isco d’Or) a v Ebern v Německu (Friedrich- Rückert-Gymnasium) - projekt Comenius - Partnerství škol nazvaný VIS MA VIE.

Děkujeme Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy!

 

 

 

Děkujeme MČ Praha 1 za přiznání grantů na následující kroužky:

 

Pohybové aktivity

Lezení a bouldering na umělé stěně

Klub přátel matematiky otevřený

Loutkové divadlo a dramatika

Výchova kultivovaného občana

Grafická a knihařská dílna

Multikulturní dílna tvořivosti

Co umí hlína

HERKA - kroužek moderních a deskových her

Aikido - TCAD

Florbal

Zábavné čtení

Pražský chodec

Vojtěšská paIeta

Populární kytara

Tvůrčí dílna s arteterapií

Pěvecký sbor

Filmová výchova

Tvořeníčko

Turistický

Dovedné ruce

Tvůrčí psaní

Výtvarná dílna

 


 
 

 

  

Granty | 2011/2012