2010/2011

Comenius / 15. 12.  -  22. 12. 2010 naši žáci v Ebern

 

Comenius / 29. 11.  -  6. 12. 2010 žáci z Ebern v Praze

 

Comenius / 19. 11. 2010

 

Comenius / 8. 10. 2010

 

Comenius / 5. 10. 2010

 

 

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy schválila v rámci programu Comenius - Partnerství škol projekt nazvaný VIS MA VIE, projekt spolupráce mezi žáky základních škol v Praze (ZŠ Brána jazyků), v Pierrelatte ve Francii ( Collège Lis Isco d’Or) a v Ebernu v Německu (Friedrich- Rückert-Gymnasium).

Děkujeme!

 

Díky dotačnímu programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR otvíráme kroužek češtiny pro cizince.

Děkujeme!

 

Usnesením Rady městské části Praha 1 c. UR10_0753 ze dne 8. 6. 2010 bylo rozhodnuto o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na podporu zajištění volného času dětí a mládeže pro Základní školu Brána jazyků

v celkové výšii 392 000,-Kč.

 

Jedná se o tyto aktivity:

 

Pohybové aktivity

Lezení na umělé stěně

Klub přátel matematiky otevřený

Hrajeme loutkové divadlo

Výchova kultivovaného občana

Grafická a knihařská dílna

Jak žijí jiné kultury

Multikulturní dílna tvořivosti

Co umí hlína

HERKA - kroužek moderních a deskových her

Aikido - oddíl Aite Aikido Dojo při ZŠ Brána jazyků

Florbal

Zábavné čtení

Pražský chodec

Hravá flétnička

Vojtěšská paIeta

U babiček jehliček

Populární kytara

Možná přijde i Picasso

Jak řešit konflikty neagresivně aneb Chováme se k sobě lépe

Věda je interaktivní zábava

Tvůrčí dílna s arteterapií

Pěvecký sbor

 

Děkujeme!

 

Díky MČ Praha 1 se může v naší škole uskutečnit Komplexní program primární prevence.

  

Granty | 2010/2011