Ostatní ročníky

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě chodilo k nám do školy, obraťte se na vedení školy ( Petr Tlustý - ředitel, 731491458, Dagmar Sejkorová - zástupkyně ředitele - I.stupeň s rozšířenou výukou matematiky, 732171552, Renata Nechanická - zástupkyně - I. stupeň s rozšířenou výukou jazyků, 731491418, Ivana Limburská - zástupkyně - II. stupeň, 733199434) nebo zašlete přihlášku na adresu školy.

přihláška do 7., 8. nebo 9. ročníku s rozšířenopu výukou jazyků

přihláška do 7. ročníku s rozšířenou výukou matematiky

přihláška do 8. nebo 9. ročníku s rozšířenou výukou matematiky

 

  

Studijní informace | Ostatní ročníky