Přijetí do šesté třídy

Pro zájemce o přijetí do šesté třídy

Přijímáme žáky do šestého ročníku s rozšířenou výukou jazyků nebo matematiky.

Vytiskněte si, prosím, přihlášky a odevzdejte je do 16. 5. 2014 na vrátnici v budově Uhelný trh 4 spolu s kopií posledního vysvědčení (tj. 1. pol. 5. roč.), nebo obojí pošlete na e-mail prihlasky6@branajazyku.cz

Přezkoušení se bude konat 20. 5. 2014 (rozšířená výuka cizích jazyků) a 22. 5. 2014 (rozšířená výuka matematiky) od 8 hodin v budově Uhelný trh 4.

Žák si na přezkoušení přinese k nahlédnutí žákovskou knížku a psací potřeby.

 

Pro zájemce o rozšířenou výuku jazyků:

 

Znalosti našich žáků z angličtiny po 5. třídě

Znalosti našich žáků z němčiny po 5. třídě

Znalosti našich žáků z francouzštiny po 5. třídě

  

Studijní informace | Přijetí do šesté třídy