Budova Uhelný trh

Kroužky, které bychom chtěli otevřít v budově Uhelný trh ve školním roce 2014/2015:

Naděžda Krátká Zobcová flétna 1. stupeň út 13 - 14, začínáme 30.9
Jana Borůvková Šikula - rukodělné činnosti 1. stupeň út 14 - 15:20

Logopedie 0. ročník pá 10:55 - 11:40

Logopedie 1. stupeň út 12:55 - 13:40;

Náprava SPU 1. stupeň stř 12:45 - 13:30

Náprava SPU 2. stupeň stř 13:40 - 14:25
Jana Macháčková Zajímavá matematika 3. - 5. třída stř 13 - 14
Martina Sýkorová Čtenářský kroužek 1. - 3. třída čt 13 - 14
Iva Burešová Angličtina 1. - 2. třída Stř 11:50 – 12:45
Marcela Turková Grafika a knihařská dílna 2. stupeň út 14 - 15:30

Kresba 2. stupeň čt 14 - 15
Eva Wolfová Příprava na přijímací zkoušky 9. třída čt 14 - 14:45
Martina Kočová Němčina 7.B čt 14 - 14:45

Němčina 8.B pá 12:45 - 13:30 a 14 -14:45 1x za 14 dní
Dagmar Wegnerová Sportovní hry 2. stupeň - chlapci po 14:30 - 15:30

Sportovní hry 2. stupeň - dívky čt 14:30 - 15:30
Hana Vojtová Divadelní kroužek 8. - 9. třída dle divadelních představení
Jana Svobodová Chovatelský kroužek 6. - 9. třída čt 14 - 15
Markéta Šafránková Konverzace FJ 6.C út 12:45 - 13:30

Konverzace FJ 7.B út 14 - 14:45

Konverzace FJ 8.A po 14 - 14:45
Iva Ernstová Konverzace FJ 6.ABCD jako další cizí jazyk čt 13:45 - 14:30 (14 - 14:45)

Konverzace FJ 6.B čt 12:45 -13:30

Divadlo ve FJ 7. A út 13:45 - 14:30
Veronika Jedličková Tančíme pro radost 2. - 9. třída pá 14 - 15
Magdaléna Kašpaříková Výtvarný kroužek 1. stupeň čt 13 - 14
Zdena Klímová AJ hrou - PLAYTIME předškoláci + 1. a 2. třída stř 13:30 - 14:30

Britské reálie 6. třída čt 14 - 15
Eva Lukášová Keramika 1. - 2. třída po, stř nebo pá 12:25 - 13:55

Keramika 2. - 4. třída po, út nebo stř 14:05 - 15:35

Keramika 5. - 9. třída čt 14:05 - 15:35
Hana Dejmková Hrajeme si s francouzštinou 0. - 2. třída začátečíci pá 11:50 - 12:35

Hrajeme si s francouzštinou 3. - 5. třída začátečníci stř 13 - 13:45

Hrajeme si s francouzštinou 3. - 5. třída pokročilí po 12:50 - 13:35

Přípava DELF 8.C a 9.A po 13:50 - 14:35
Michal Tomášek Lezení na umělé stěně 3. - 5. třída

Lezení na umělé stěně 2. stupeň
Eva Rothová Kroužek anglického filmu 2. stupeň čt 14:30 - 16

Kroužek anglické konverzace 2. stupeň po nebo stř 14:30 – 16
Hana Váňová Keramika 1. i 2. stupeň út 13:30 - 16

Keramika 1. i 2. stupeň čt 13:30 -16
Miša Antůšková Fotografický kroužek
po 13:30 - 16:30; děti jsou vyzvedávány před budovou Vojtěšská

Fotografický kroužek
út 14 - 17; děti chodí sami do ateliéru Karlova ul. 23 a rodiče si je vyzvedávají

Fotografický kroužek
stř 14:30 - 17:30; děti chodí sami do ateliéru Karlova ul. 23 a rodiče si je vyzvedávají, starší odcházejí sami

Šachový kroužek Čt 13:10 – 13:55, začínáme 2. 10.

HAF studio

KROUŽEK SE OTVÍRÁ S MINIMÁLNÍM POČTEM 8 ŽÁKŮ.

KURZOVNÉ, POKUD NENÍ UVEDENO V TABULCE, JE PŘI POČTU 8 ŽÁKŮ 1000,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA, PŘI POČTU 9 ŽÁKŮ 900,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA, PŘI POČTU VYŠŠÍM NEŽ 9 ŽÁKŮ 800,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA NA JEDNO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU.