Budova Vojtěšská

Přihlášku do kroužku odevzdejte co nejdříve vyučujícímu daného kroužku!

 

NÁZEV KROUŽKU VYUČUJÍCÍ TERMÍN URČENO PRO KURZOVNÉ ZA 1 POL.
 Věda je zábava Ilona Dufková 

Pondělí 12, 20 -13, 00h

1.- 2. ročník   podle počtu přihlášených dětí   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 KROUŽEK SE OTVÍRÁ S MINIMÁLNÍM POČTEM 8 ŽÁKŮ.

KURZOVNÉ, POKUD NENÍ UVEDENO V TABULCE, JE PŘI POČTU 8 ŽÁKŮ 1000,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA, PŘI POČTU 9 ŽÁKŮ 900,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA, PŘI POČTU VYŠŠÍM NEŽ 9 ŽÁKŮ 800,- Kč ZA JEDNOHO ŽÁKA NA JEDNO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU.