Konzultační hodiny jednotlivých učitelů

   

Konzultace ředitele školy

Každé úterý : 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy

15 - 16 hod. pro rodiče žáků  

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé úterý 14 – 16 hod.

 

Termíny setkání s rodiči žáků

Po 2. 9. 2013 třídní schůzky přípravné třídy, 1. tříd a 3. tříd jazykových, hned po skončení vyučování v místě výuky

Po 16. 9. 2013 třídní schůzky 6. tříd od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 14.10. 2013 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 15.10. 2013 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 13. 1. 2014 třídní schůzky od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 14. 1. 2014 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 31. 3. 2014 konzultace s rodiči od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 1. 4. 2014 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 26. 5. 2014 konzultace s rodiči od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 27. 5. 2014 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Konzultace učitelů s rodiči žáků

Konzultace učitelů v budově Vojtěšská: po dohodě s vyučujícím

Konzultace učitelů II. stupně: 6. listopadu, 4. prosince a 12. března od 17 do 18 hodin, popř. i po dohodě s vyučujícím. Kontakty najdete na webových stránkách nebo v ŽK.

 

  

Konzultační hodiny jednotlivých učitelů