Přijetí na SŠ

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

na obory s talentovou zkouškou

je 30. 11. 2013 řediteli příslušné střední školy. ZŠ potvrzuje na přihláškách prospěch žáka.

Přihlášky jsou k dispozici u výchovné poradkyně Ivany Limburské, nebo ke stažení http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

 

na ostatní střední školy  

je 15. 3. 2014 řediteli příslušné střední školy.  ZŠ potvrzuje na přihláškách prospěch žáka.

Přihlášky budou žákům rozdány v lednu 2013, nebo nebo ke stažení http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

 

Termín konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení

na obory s talentovou zkouškou

bude pravděpodobně v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2014, na konzervatoř v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2014

 

na ostatní střední školy

je v pracovních dnech od 22. 4. do 30. 4. 2014.

 

Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy

Na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012, informujeme o některých níže uvedených změnách podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích v následujícím období školního roku 2011/2012.

 

 Informace o výběru žáků do dvojnárodostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (přijímáni jsou žáci po ukončení 6. ročníku ZŠ). Platné pro loňský školní rok, velmi pravděpodobně tak bude i letos.

 

Vzdělávací nabídka všech středních škol v České republice . Jedná se o oficiální data, která byla zpracována na základě údajů z rejstříku škol a podkladů získaných přímo ze středních škol.

 

Online databáze středních škol


Prezentační  katalog středních škol Středočeského kraje

 

Inspirujte se!

Informační středisko Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha 8 – Karlín Karlínské nám. 7 poskytuje dětem a mládeži individuální bezplatné poradenství. Termín konzultace si zájemci mohou domluvit předem na tel. č. 222 333 848 nebo e-mailové adrese gobyova@ddmpraha.cz .

 

Jak může vypadat odvolání proti nepřijetí nebo varianta 2
 

 Přehled volných míst pro druhá a další kola přijímacího řízení

 

Informace o studiu ve Francii: studijní programy   základní informace

 

 

  

Studijní informace | Přijetí na SŠ