Důležité termíny

 

 

ZŠ Brána jazyků s RVM, Uhelný trh 4, Praha 1

INFORMACE pro šk. rok 2014/15

            

            Školní rok začíná 1. 9. 2014 a končí 30. 6. 2015.

 

            Termíny vedlejších prázdnin

            podzimní prázdniny       27. a 29. 10. 2014

            vánoční prázdniny         22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 včetně

            pololetní prázdniny        30. 1. 2015

            jarní prázdniny              23. 2. 2015 – 27. 2. 2015

            velikonoční prázdniny    2. a 3. 4. 2015

 

            Termíny dnů ředitelského volna 30. a 31. 10. 2014 a další budou včas upřesněny dle potřeb školy

            

Setkání s rodiči žáků

Po 1. 9. 2014 třídní schůzky přípravné třídy, 1.  tříd a 3. tříd  jazykových, hned po skončení vyučování v místě výuky

St 3. 9. 2014 třídní schůzky 6. tříd od 18 hodin – budova Uhelný trh

Po 13. 10. 2014 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 14. 10. 2014 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 12. 1. 2015 třídní schůzky od 18 hodin - budova Uhelný trh

Út 13. 1. 2015 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 30. 3. 2015 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 31. 3. 2015 třídní schůzky od 18 hodin – budova Vojtěšská

Po 25. 5. 2015 třídní schůzky od 18 hodin – budova Uhelný trh

Út 26. 5. 2015 třídní schůzky od 18  hodin  – budova Vojtěšská

 

Další plánované akce školy     

9. 9. - 12. 9. 2014 adaptační kurz 6. ročníku

22. 9. - 26. 9. 2014 zájezd Německo

            26. 9. 2014 Evropský den jazyků

            6.10. - 12. 10. 2014 Týden knihoven a v jeho rámci Nonstopčtení

            8. 10. - 18. 10. 2014 výměnný zájezd do Paříže

            Podzim Školní pouť

            Listopad 2014 Příběhy bezpráví

              Listopad, prosinec 2014 výměnný zájezd do Ebern

            3. 12. 2014 Vánoční trhy

             15. - 18. 12. 2014 Vánoční turnaj

            15. nebo 22. 1. 2015 Společenský večer školy

             6. – 13. 2. 2015 lyžařský výcvik 8. tříd

            19. 3. 2015 Uhelné jaro - školní koncert vážné hudby

            27. 3. 2015 Noc s Andersenem

            Březen 2015 příjezd korespondentů z Ebern

            Březen 2015 příjezd korespondentů z Nimes

            Začátek dubna 2015 příjezd korespondentů z Paříže

            13. 5. 2015 Ukaž, co umíš

            27. 5. 2015 společný večer žáků a rodičů - Lípa

            1. 6. - 5. 6. 2015 vodácký kurz pro 9. ročník

            Červen 2015 výměnný zájezd do Nimes

            24. 6. 2015 Filmový trhák

            26. 6. – 4. 7. 2015 zájezd Itálie - Riccione

 

Termín zápisu a přijímacích zkoušek do naší školy

20. 1. 2015 od 14 do 17:30 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků – v obou budovách

21. 1. 2015 od 14 do 16 hod. zápis do 1. třídy ZŠ Brána jazyků – v obou budovách

22. 4. 2015 od 9 hod. přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na cizí jazyky – v budově Vojtěšská

29. 4. 2015 od 9 hod. přijímací řízení do 3. ročníku zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

19. 5. 2015 přijímací řízení do 6. třídy zaměření na cizí jazyky – v budově Uhelný trh

21. 5. 2015 přijímací řízení do 6. třídy zaměření na přírodovědné předměty – v budově Uhelný trh

 

Dny otevřených dveří

             pro zájemce o I. stupeň školy: 26. 11. 2014 od 8 do 11:45 - v obou budovách

pro zájemce o II. stupeň školy: 12. 5. 2015 od 8 do 13:30 hod. - v budově Uhelný trh

 

Konzultace ředitele školy                             

Každé úterý: 14 - 15 hod. pro žáky a pracovníky školy      

                                  15 - 16 hod. pro rodiče žáků 

 

Konzultace výchovného poradce pro budovu Uhelný trh

Každé úterý 14 – 16 hod.            

           

            Konzultace učitelů s rodiči žáků

Konzultace učitelů v budově Vojtěšská: 5. 11., 3. 12., 4. 3. a 6. 5. v době od 14 do 15 hodin, popř. i po dohodě s vyučujícím. Kontakty najdete na webových stránkách nebo v ŽK.

Konzultace učitelů v budově Uhelný trh: 5. 11., 3. 12., 4. 3. a 6. 5. v době od 17 do 18 hodin, popř. i po dohodě s vyučujícím. Kontakty najdete na webových stránkách nebo v ŽK. 

 

            Pedagogické rady

1. 9. 2014 úvodní ve 12 hod., budova Uhelný trh

19. 11. 2014 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p., učebna se stupni

21. 1. 2015 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

15. 4. 2015 čtvrtletní ve 14.30 hod., budova Vojtěšská,1.p. , učebna se stupni

17. 6. 2015 pololetní ve 14.30 hod., budova Uhelný trh

26. 6. 2015 závěrečná v 11 hod., budova Uhelný trh

 

V Praze dne 1. 9. 2014                                                                         Petr Tlustý, ředitel školy                                                                      

 

 

 

  

Důležité termíny