Vybavení budovy Uhelný trh žákovskými skříňkami

Výzva k podání nabídky ve formátu PDF.

 

Nabídka musí být podána osobně nebo poštou na adrese Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, Praha 1 a to nejpozději do 23.6.2014 do 12 hodin.

 

 

 

  

Veřejné zakázky | Vybavení budovy Uhelný trh žákovskými skříňkami