Klub přátel školy

Na této záložce jsou uveřejňovány informace týkající se Klubu přátel školy při ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky sdružující všechny původní třídy ZŠ Uhelný trh.

 

Oznámení voleb do školské rady

  

Klub přátel školy